1. junij 2012

Dobro obiskan zaposlitveni sejem »Nova možnost – nova priložnost« v Postojni

Pod okriljem Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Koper, je 31. maja v Postojni potekal zaposlitveni sejem z naslovom »Nova možnost – nova priložnost«.

Na postojnskem Titovem trgu so se tako srečali in medsebojno spoznavali delodajalci, iskalci zaposlitev, nosilci programov izobraževanja in usposabljanja in drugi zainteresirani. V času sejma je potekalo tudi več obsejemskih dogodkov, kjer je kot soorganizator sodelovala tudi RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. Ta je že lansko leto organizirala promocijo poklicev, ki se v regiji kažejo kot zaželeni in iskani.

Rdeča nit spremljevalnih dogodkov, ki jih je vodila mag. Violeta Bulc iz podjetja Vibacom je bilo področje strojništva ter s tem povezane kompetence oziroma sposobnosti zaposlenih in stanje v regiji. Na okrogli mizi na temo »Kompetentnost v strojništvu« so sodelovali Zdenka Žakelj, svetovalka na RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. za področje štipendiranja, Majda Šraj Mihelčič iz Kovinoplastike Lož v vlogi nosilnega partnerja projekta »kompetenčni center za orodjarstvo«, Urban Birsa, direktor ORO 3 CNC, d.o.o., Helena Posega Dolenc, direktorica ŠC Postojna ter Goran Slijepčević iz Zavoda RS za zaposlovanje. Sodelujoči so predstavljeni svoje poglede in razmišljanja z vidika štipendiranja, razvoja kompetenc, zaposlovanja ter izobraževanja.  
Na drugem dogodku, »Karierne poti v strojništvu«, so svojo karierno pot predstavili Urban Birsa, direktor ORO 3 CNC, d.o.o., Zoran Česnik, direktor IRIO d.o.o., ter nekdanja štipendista regijske štipendijske sheme Blaž Strle in Blaž Ravbar, sedaj zaposlena v podjetju Kovinoplastika Lož d.d. oziroma KOLEKTOR LIV d.o.o. Sledila je tudi predstavitev e-storitev Zavoda za zaposlovanje ter programov aktivne politike zaposlovanja.
Vsi dogodki so bili usmerjeni v iskanje konkretnih idej in aktivnosti, ki bi lahko prispevale h krepitvi kompetentnosti posameznikov in s tem večji zaposljivosti, kakovosti izobraževanja in k lažjemu prenosu ter ustvarjanju znanja v regijskih podjetjih. Moderatorka je udeležence pozvala k samoaktivaciji in aktivnemu iskanju novih priložnosti za lasten (tudi profesionalen!) razvoj.

Koordinatorka sejma in vodja Uradov za delo Postojna, Ilirska Bistrica in Sežana Milenka Simšič je bila zadovoljna z obiskom zaposlitvenega sejma in spremljevalnih dogodkov in je ob tem dodala:
»Zaradi učinkovitejšega sodelovanja s partnerji v širši regiji smo se na Območni službi Koper odločili, da letos izvedemo zaposlitveni sejem v Postojni. Z veliko motiviranostjo smo začeli z organizacijo. Našemu povabilu za udeležbo na sejmu se je odzvalo veliko število razstavljalcev, delodajalcev, izobraževalnih organizacij in drugih institucij, kar kaže, da se zavedamo, da le s sodelovanjem lahko dosežemo zastavljene cilje. V kratkem času in na enem mestu so vsi obiskovalci sejma: iskalci zaposlitve, zaposleni, učenci, dijaki, študenti in ostali pridobili različne informacije; o aktualnih potrebah, pogojih dela, zahtevah delovnega mesta, potrebnih znanjih, veščinah, možnostih in oblikah izobraževanja, štipendijah in storitvah ZRSZ. Nekateri so opravili tudi zaposlitvene razgovore, katerih rezultat bo zaposlitev. Vloženo delo ni bilo zaman. Ob tej priložnosti se zahvaljujem županu občine Postojna in njegovim sodelavcem, da so nam omogočili izvesti sejem na osrednjem mestnem trgu ter vsem drugim partnerjem, za uspešno izpeljani zaposlitveni sejem, prvič v Postojni«

Nekateri izpeljani obsejemski dogodki so del projekta Regijska štipendijska shema, sofinanciranega iz Evropskega socialnega sklada.

Nekaj utrinkov:

Dogajanje na Titovem trgu.


Majda Šraj Mihelčič iz Kovinoplastike Lož d.d. in Zdenka Žakelj iz RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o, udeleženki okrogle mize o kompetentnosti v strojništvu.


Urban Birsa iz ORO3CNC d.o.o, udeleženec okrogle mize o kompetentnosti v strojništvu.Helena Posega Dolenc iz Šolskega centra Postojna, udeleženka okrogle mize o kompetentnosti v strojništvu.Goran Slijepčević iz ZRSZ, udeleženec okrogle mize o kompetentnosti v strojništvu in Violeta Bulc iz Vibacom d.o.o., moderatorka.Udeleženci okrogle mize o kariernih poteh (iz leve proti desni): Blaž Sterle iz Kovinoplastike Lož d.d., Blaž Ravbar iz podjetja Kolektor Liv d.o.o., Zoran Česnik iz IRIO d.o.o., Urban Birsa iz ORO3CNC d.o.o. in Violeta Bulc iz podjetja Vibacom d.o.o.Obiskovalci okrogle mize o kariernih poteh.

 

© 2011-2016
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni Kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost