8. maj 2017

Javni poziv LAS Notranjska 2017 - ESRR

Objavljen je Javni poziv za izbor operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska na naslednjih tematskih področjih:
•    ustvarjanje novih delovnih mest
•    večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Operacije se lahko izvajajo na območju urbanih naselij Cerknica, Rakek, Begunje pri Cerknici, Grahovo, Nova vas - Fara in Stari trg - Lož.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 120.000 EUR. Rok za oddajo vlog je 16.6.2017.

INFORMATIVNA DELAVNICA s predstavitvijo javnega poziva bo v sredo, 17.5.2017, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Cerknica.

Več informacij in razpisna dokumentacija je na spletni strani LAS Notranjska.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost