30. november 2017

LAS Notranjska z desetimi projekti v drugo leto delovanja

Lokalna akcijska skupina Notranjska (LAS Notranjska) je v prvem letu delovanja objavila dva javna poziva, na katerih je bilo odobrenih devet projektov. Poleg njih  izvaja tudi projekt sodelovanja z desetimi drugimi slovenskimi LAS z naslovom Zgodbe rok in krajev.

V okviru dveh javnih pozivov je bilo razpisanih 350.000 EUR. Od 16 prejetih vlog je bilo odobrenih devet projektov v skupni vrednosti 385.000 EUR. Vrednost sofinanciranja iz evropskih skladov znaša 286.000 EUR. Vsi projekti so partnerski, saj pri njih sodeluje 25 različnih partnerjev. Ti prihajajo iz vseh treh občin, ki predstavljajo območje LAS Notranjska, in iz vseh treh sektorjev - javnega, zasebnega in ekonomskega.  

Največ odobrenih projektov je s področja turizma, kar je tudi skladno s Strategijo lokalnega razvoja LAS. Tako bo na Notranjskem s pomočjo sredstev LAS razvitih vsaj sedem novih integriranih turističnih produktov in programov za aktivno in poučno preživljanje prostega časa v naravi. Z nakupom prilagojenih koles pa bo en turistični produkt  posebej namenjen aktivnemu preživljanju prostega časa invalidnih oseb.  

Vsebine projektov so namenjene tudi mladim, in sicer njihovemu aktivnemu preživljanju prostega časa preko športa, ustvarjalnih delavnic in  z vključevanjem  mladih v  pripravo TV oddaj o aktualnih tematikah.

Nekaj projektov se ukvarja s podjetništvom,  kot je npr. razvoj skupne blagovne znamke in novih produktov na področju lesarstva, oblikovanje mreže podpornega podjetniškega okolja za  povečanje podjetniške inovativnosti, vključevanje dizajna, spodbujanje socialnega podjetništva ter povezovanje podjetnikov s šolarji preko sejma poklicev in oblikovanja poslovne košarice. Hkrati vsi ti rezultati projektov predstavljajo nove storitve za območje in s tem prispevajo h kakovosti življenja na Notranjskem.

LAS Notranjska je bila ustanovljena septembra 2015, ko je ustanovno pogodbo podpisalo 65 članov, predstavnikov javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja. LAS ima do leta 2020 na voljo skoraj 1,3 milijona EUR, od tega blizu milijon za izvajanje projektov. Financira se iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost