26. februar 2018

Trije razpisi za nevladne organizacije s področja razvoja podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri javne razpise, in sicer:
1. Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2018:
-        namen A: 29.000 EUR (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
-        namen B: 25.000 EUR  (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).

2. Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018:
-        namen A: 150.000 EUR (večje pomembnejše organizacije),
-        namen B: 56.000 EUR (rejske organizacije),
-        namen C: 25.000 EUR (ostale organizacije).

3. Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2018 v višini 10.000 EUR.

Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja ter povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. Javni razpisi prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih ter nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva ter sledijo usmeritvam programskih dokumentov.

Rok za oddajo vlog za vse tri razpise je 26.3.2018. Dodatne informacije: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ oziroma tomaz.hrastar@gov.si, 01 478 92 55

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost