Razpisi

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017

Datum objave
14.4.2017
Razpisni rok
do porabe sredstev
Naročnik
Slovenski regionalni razvojni skald
Kontaktna oseba
info@regionalnisklad.si
Povezava na razpis
www.regionalnisklad.si/

Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje ugo¬dnih posojil občinam – CS 2017  je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Prijavljeni projekti se lahko nanašajo na področje:
– cestne infrastrukture,
– komunalne in okoljske infrastrukture,
– socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
– gospodarskega razvoja,
– informacijske komunikacijske tehnologije.

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 6.000.000,00 EUR. Vlagateljica lahko za projekt s strani Sklada pridobi posojilo v skupni višini do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. Vlagateljica mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 50.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 50.000,00 EUR oziroma največ 1.500.000,00 EUR.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost