Razpisi

Dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017

Datum objave
5.5.2017
Razpisni rok
29.5.2017 oziroma 30.10.2017
Naročnik
Slovenski regionalni razvojni sklad
Kontaktna oseba
(01) 836-19-53, info@regionalnisklad.si
Povezava na razpis
www.regionalnisklad.si/kmetijstvo

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugo¬dnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju RS, in sicer za naslednje namene:
      – A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,
      – A2 – projekti kmetijske predelave in trženja kme¬tijskih proizvodov,
      – A3 – projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov).
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu  in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet in izvajajo projekt ter opravljajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma gozdarstva na območju Republike Slovenije.

Skupna višina razpisanih posojil za vse namene je 3.000.000,00 EUR. Vlagatelj mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 5.000,00 EUR (brez DDV).

Roki za oddajo prijav so: 29. 5. 2017, 26. 6. 2017, 24. 7. 2017, 28. 8. 2017, 25. 9. 2017 in 30. 10. 2017.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost