Razpisi

Sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018

Datum objave
12.5.2017
Razpisni rok
5.6.2017
Naročnik
Ministrstvo za izobraževanje
Kontaktna oseba
maja.skale@gov.si
Povezava na razpis
www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1538

Na razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018, se lahko prijavijo lokalne skupnosti, ki imajo v lasti javne športne objekte.

Sklop 1
Sofinancirala se bo prenova športnih dvoran in telovadnic v letu 2017, in sicer v delu, ki predstavlja prenovo športnih podov. V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški, ki so nastali pri prenovi športnih podov v športnih dvoranah in telovadnicah od 1. 1. 2017 do 20. 11. 2017. Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2017, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo.

Sklop 2
Sofinancirala se bo izgradnja in posodobitev javnih pokritih in nepokritih športnih objektov v letu 2018. V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški gradnje in posodobitve javnih pokritih in nepokritih športnih objektov, ki bodo nastali pri gradnji od 1. 1. 2018 do 20. 11. 2018. Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2018, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo.

Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018, je 2.743.213,76 EUR.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost