Razpisi

Podjetniške spodbude v Občini Pivka v letu 2017

Datum objave
19.5.2017
Razpisni rok
6.6.2017 oziroma 26.9.2017
Naročnik
Občina Pivka
Kontaktna oseba
05 72 10 100, tanja.avsec@pivka.si
Povezava na razpis
www.pivka.si/objava/84102

Občina Pivka je na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2017, v okviru katerega nudi subvencioniranje:

  • stroškov mladih podjetij,
  • spodbujanje izobraževanja in usposabljanja,
  • spodbujanje promocijskih aktivnosti,
  • spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture,
  • spodbujanje priprav projektov.

Roki za oddajo vlog so: 6. junija 2017, 25. julija 2017 in 26. septembra 2017.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Pivka, vlagatelji dokumentacijo lahko prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka.

Občina Pivka financira tudi podporo pri pripravi vloge na ta razpis, ki jo za občane občine Pivka BREZPLAČNO pripravimo na RRA Zeleni kras.

Za dodatne informacije v zvezi z možnostjo priprave vloge na Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2017 se obrnite na:

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost