Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti evropskega tedna mobilnosti v letu 2018«

Datum objave
22.9.2017
Razpisni rok
7.11.2017
Naročnik
Ministrstvo za okolje in prostor
Kontaktna oseba
spzjn.mop@gov.si
Povezava na razpis
www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1078

Evropski teden mobilnosti je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta občine v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 (v nadaljevanju ETM 2018). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih treh vrst aktivnosti:

A – »PARK (irni) dan«,

B – »Pešbus« in

C – »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«.

Občina lahko prijavi samo en program oziroma celovit projekt, v katerega vključi po največ eno kategorijo iz vsake vrste aktivnosti (npr. v primeru A ali A1 ali A2; v primeru B ali B1 ali B2 ali B3 ali B4; v primeru C ali C1 ali C2 ali C3 – izbor ene izključuje ostale) in jih sestavi v program oziroma celovit projekt (npr. A1, B3, C2). Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji. Prijavljen projekt mora potekati v času ETM 2018 v tednu od 16. 9.–22. 9. 2018. Predvidena sredstva za vse razpisane aktivnosti: 236.643,00 EUR.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost