Razpisi

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022

Datum objave
29.9.2017
Razpisni rok
13.11.2017
Naročnik
Spirit Slovenija
Kontaktna oseba
SPOTregije@spiritslovenia.si
Povezava na razpis
www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-09-29-Javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-celovitih-podpornih-storitev-za-potencialne-podjetnike-in-podjetja-v-okviru-Slovenskih-poslovnih-toc

Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture. Javni razpis je namenjen:
– krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;
– pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah (v nadaljevanju SPOT regije). V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022.
Samostojni vlagatelj, v primeru konzorcija pa vlagatelj in posamezni konzorcijski partnerji morajo izvajati naslednje naloge:
– promocija podjetniške kulture,
– izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP,
– povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni,
– evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost