Razpisi

Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018

Datum objave
24.11.2017
Razpisni rok
5.1.2018 oziroma 15.5.2018
Naročnik
Spirit Slovenija
Kontaktna oseba
indiv-sejmi2018@spiritslovenia.si
Povezava na razpis
www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-sejemskih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini---2018

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo dejavnosti na specializiranih mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov MSP od prodaje na tujem trgu. Mednarodni sejem mora biti vpisan v bazi www.expodatabase.com ali v bazi www.auma.de, hkrati pa mora imeti več kot 10 % tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 120 m2.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.900.000,00EUR. Predvidena sta dva (2) roka za oddajo vlog:
•    1. rok: 5. 1. 2018,
•    2. rok: 15. 5. 2018.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost