Razpisi

Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)

Datum objave
5.1.2018
Razpisni rok
2.3.2018
Naročnik
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna oseba
rrp2.mizs@gov.si
Povezava na razpis
www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1585

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja večletnih (najmanj 24 mesecev) projektov, usmerjenih v raziskave in razvoj novih tehnoloških rešitev ter novih produktov, storitev in procesov. Cilj je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni.
 
Javni razpis je namenjen spodbujanju projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo. Spodbudil bo raziskovalno-razvojne projekte s koncentracijo znanja in kompetenc, znanstveno in tehnološko odličnostjo s tržnim potencialom v globalnih mrežah in verigah vrednosti, ki bodo trajni (tudi po obdobju sofinanciranja) in imajo tudi sposobnost vlaganja lastnih sredstev. Operacije morajo vključevati izvajanje enega raziskovalno-razvojnega projekta v dveh fazah:

- 1. faza: industrijska raziskava (TRL 3-4) in

- 2. faza: eksperimentalni razvoj (TRL 5-6).
Skupna višina sredstev znaša 45 milijonov evrov.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost