Razpisi

V okviru ukrepa Sodelovanje odprta dva razpisa v vrednosti 8 milijonov evrov

Datum objave
2.2.2018
Razpisni rok
25.5.2018
Naročnik
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba
01/580-77-92, aktrp@gov.si
Povezava na razpis
www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva javna razpisa za izvajanje projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in pilotne projekte, katerih cilj je spodbuditi učinkovitejši tehnološki razvoj in prenos znanja ter inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo s poudarkom na tesnem sodelovanju med raziskovalci, svetovalci in kmetijskimi gospodarstvi ter drugimi akterji z namenom hitrejšega spodbujanja tehnološkega razvoja kot tudi varovanja okolja ter prilagajanja podnebnim spremembam.

Objavljena javna razpisa se financirata iz dveh podukrepov v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020:
•    podukrep 16.2 - Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (razpisanih skupno 5 milijonov eurov)
•    podukrep 16.5 - Okolje in podnebne spremembe (razpisanih skupno 3 milijone EUR).

Nepovratna sredstva so namenjena izvedbi projektov EIP in pilotnih projektov. Pilotni projekti so kratkotrajnejši projekti manjšega obsega, ki se nanašajo na razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ali pa na varovanje okolja. Projekti EIP pa so zahtevnejši projekti večjega obsega, ki tako kot pilotni projekti naslavljajo razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ali pa varovanje okolja in prilagajanje na podnebne spremembe.

Za namen izvedbe projekta se mora vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani, in sicer kmetijsko gospodarstvo, svetovalci in raziskovalci. Tem se lahko pridružijo tudi podjetja, posamezniki, zadruge, nevladne organizacije in drugi akterji, ki lahko pripomorejo k uspešnemu delovanju partnerstva in uspešni izvedbi projekta.

Ključno pri tem pa je, da vsi projekti stremijo k jasnemu rezultatu. Cilj objavljenih razpisov namreč ni financirati študij ali znanstvenih raziskav, temveč je cilj ta, da se doseže jasen, praktičen rezultat, ki bo preizkušen v praksi. Pilotni projekti in projekti EIP morajo aktivno vključevati kmetijska gospodarstva in zagotoviti, da se nove rešitve, nove tehnologije itd. preizkusijo na lokaciji kmetijskega gospodarstva.

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost