Razpisi

9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

Datum objave
30.3.2018
Razpisni rok
18.7.2018
Naročnik
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba
01/580-77-92, aktrp@gov.si
Povezava na razpis
www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1398

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
•    nakup in postavitev mrež proti toči,
•    nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme,
•    ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
•    ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Skupna vrednost razpisanih sredstev je 15 milijonov evrov.
Upravičenci lahko vlogo vložijo od 23. aprila 2018 do vključno 18. julija 2018.

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost