Razpisi

»Mentorske sheme za socialna podjetja«

Datum objave
10.8.2018
Razpisni rok
17.9.2018
Naročnik
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kontaktna oseba
gp.mgrt@gov.si
Povezava na razpis
www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1156

V okviru javnega razpisa bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinanciralo operacije oziroma projekte, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji.

Namen sklopa A je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin. Tako bi  preko mentorjev kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji prispevali k njihovi večji socialni vključenosti in višji stopnji zaposlenosti. Prenos znanj iz mentorjev na zaposlene in krepitev njihovih kompetenc posledično zagotavlja tudi trajni obstoj socialnih podjetij na trgu.
Sklop B istega javnega razpisa pa je namenjen okrepitvi usposobljenosti, znanja in kompetenc mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«).

Prijavitelji sklopa A so socialna podjetja, ki bodo usposabljala oziroma v programe mentorstva vključila svoje zaposlene, prijavitelji sklopa B pa so socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki izkazujejo vsaj eno referenco na področju socialnega podjetništva in bodo z vključitvijo zaposlenih oziroma samozaposlenih oseb v usposabljanje za mentorje socialnim podjetjem prispevala k razvoju podpornega okolja za socialna podjetja.

Okvirna skupna višina sredstev znaša 3.180.924,36 EUR. Na 1. odpiranju v letu 2018 bo na voljo 646.186,00 € sredstev, na 2. odpiranju v letu 2019 932.958,99 €, na zadnjem v letu 2020 pa 1.601.779,37 €. Višina sofinanciranja je 100 % upravičenih stroškov operacije. Maksimalna višina dodeljenih sredstev je 25.000,00 EUR
 

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost