Razpisi

3. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018

Datum objave
16.11.2018
Razpisni rok
21.12.2018
Naročnik
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba
01/580-77-92, aktrp@gov.si
Povezava na razpis
www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1441

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim razpisuje milijon evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:
•    zaščitena geografska označba,
•    zaščitena označba porekla ,
•    ekološka pridelava in predelava in
•    registrirana shema kakovosti za vino.
 
Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:
•    upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat,
•    od prve pridobitve certifikata do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta,
•    izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta.  

Upravičenci prejmejo pavšalno plačilo na kmetijsko gospodarstvo, in sicer  za koledarsko leto pridobitve certifikata in še naslednja štiri koledarska leta. Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe.

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost