Razpisi

Financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018

Datum objave
14.12.2018
Razpisni rok
31.5.2019 oziroma do porabe sredstev
Naročnik
Slovenski regionalno razvojni sklad
Kontaktna oseba
(01) 836-19-53, info@regionalni sklad.si
Povezava na razpis
www.regionalnisklad.si/

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije (podprogram B2) s sofinanciranjem nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, stroškov dela in nakupa opreme ali delovnih strojev.

Razpisana posojila so namenjena vlagateljem, ki opravljajo registrirano dejavnost (glavno ali stransko) in prijavljeni projekt z registracijo skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) znotraj klasifikacije (v skupinah, razredih in podrazredih) C 16 ter C 31 (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
Razpisni rok je odprt od ponedeljka, 14. januarja 2019 do petka, 31. maja 2019 oziroma do porabe sredstev.
 

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost