Storitve

Storitve, ki jih RRA Zeleni kras d.o.o. nudi svojim uporabnikom so:

  • podjetniško svetovanje; brezplačno vam svetujemo, kako oblikovati uresničljivo poslovno idejo, jo realizirati, kako se ustrezno registrirati za izvajanje dejavnosti, pomagamo vam najti vire financiranja (povratna in nepovratna sredstva), preverimo pogoje za prijavo na razpise ipd. Obvezna je predhodna uskladitev termina (marinka@rra-zk.si).
  • priprava projektov; pomagamo vam oblikovati in pripraviti dober projekt, ki bo imel najboljše možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev oziroma drugih virov financiranja.
  • svetovanje in pomoč pri pripravi prijav na javne razpise(nacionalni, regionalni, teritorialni, mednarodni…); za vaš projekt poiščemo najbolj optimalen vir financiranja ter vam pomagamo pripraviti vlogo in vso potrebno dokumentacijo za uspešno prijavo na razpis.   
  • finančno, organizacijsko in vsebinsko vodenje in koordinacija projektov; pomagamo vam pri izvedbi projekta, pripravi poročil, javnih naročil in uspešnem črpanju nepovratnih sredstev.
  • priprava poslovnih načrtov, investicijskih programov, dokumentov identifikacije investicijskega projekta; prijavljate se na razpis in potrebujete poslovni načrt,investicijski program ali DIIP, ki vam ga strokovni sodelavci na RRA pripravijo v najkrajšem času.
  • priprava analiz stanja, benchmarking in ostalih študij, evalvacijskih poročil.
  • registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji: na razpolago smo vam z informacijami o postopku registracije, potrebnih dovoljenjih, službah na katere se je potrebno obrniti in tudi glede davčnega vidika poslovanja.
  • registracija dejavnosti predelave živil: svetujemo vam kako morajo biti urejeni prostori, kam se je potrebno registrirati, kaj pomenijo HACCP smernice, kakšna je razlika med zahtevami za živila rastlinskega oziroma živalskega izvora.

Osnovne svetovalne storitve so brezplačne za vse prebivalce regije, za občane občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Pivka pa pripravljamo tudi poslovne načrte in vloge na razpise po subvencioniranih cenah. 

Za povpraševanje in dodatne informacije smo dosegljivi na naslednjih kontaktih: info@rra-zk.si, 05 721 22 40.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost