Zakonodaja

Strateški dokumenti

Izvajanje regionalne politike pogojujejo evropski in nacionalni strateški dokumenti, ki opredeljujejo tudi smernice razvoja držav. Gre za sledeče:

  • Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, ki je bil potrjen oktobra 2014.
  • Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je bil potrjen decembra 2014.

Sicer pa osnovni sistemski okvir za izvajanje regionalne politike na ravni RS predstavljajo:

Zakoni

Uredbe

Pravilniki in drugi podzakonski akti

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost