InnoXenia

Projekt InnoXenia se osredotoča na dvig inovativnosti turističnega sektorja Jadransko Jonske regije z namenom ohranitve socialno-ekonomske rasti območja. Turizem predstavlja enega izmed najbolj pomembnih sektorjev na območju štirih držav (Italija, Grčija, Hrvaška, Slovenija). Turizem na tem območju se mora soočiti s spremembami v povpraševanju in turističnem vedenju, novimi nastajajočimi trgi in socialno-ekonomske krizami.

Cilj InnoXenia projekta je izboljšati inovacijsko sposobnost turističnega sektorja, ki se močno opira na inovativne izdelke, procese in storitve, ki jih lahko dopolnjujejo naravne in kulturne ponudbe. Projekt bo povezal turistične skupnosti in ponudnike v Turistično tehnološko platformo z aktivnim  sodelovanjem skozi celoten projekt.

Observatorij za turistične inovacije (TIO) bo zagotovil platformo za modeliranje inovativnega turizma, opremljenega s turizmom Sistem podpore odločitvam za inovacije (TIDSS), ki zagotavlja sposobnost ovrednotiti vpliv potencialnih posegov na konkurenčnost in trajnost turističnih destinacij, strukture in storitve. Pripravili bomo strategijo za izboljšanje turistične inovativnosti in kombinacijo z akcijskim načrtom, ki bo vseboval priporočila in smernice za naložbe in morebitno financiranje.

Pričakuje se, da bo projekt simuliral premik paradigme v turistični politiki in naložbah z inovativnim pristopom in vključenimi orodji. Po drugi strani pa se pričakuje, da bo zagotovil trajen učinek na  regionalne in lokalne strategije na področju turizma s prenosom tehnologije in krepitvijo zmogljivosti tako javnega kot zasebnega sektorja.

Projektno partnerstvo

V projektu sodeluje devet partnerjev iz petih jadransko-jonskih držav:

  • Region of Western Greece, Grčija, vodilni partner, Grčija
  • Athena - Research and Innovation Center in Information, Communications and Knowledge
  • Technologies, Grčija
  • Consortium European Point Teramo, Italija
  • Alma Mater Studiorum – University of Bologna, Italija
  •  Albanian Development Fund, Albanija
  • City of Mostar, Hrvaška
  • Institution for development of competence, innovation and specialization of Zadar County, Hrvaška
  • RRA Zeleni kras, d.o.o., Slovenija
  • Province of Rimini, Italija

Projekt sofinancira EU v okviru transnacionalnega programa Interreg ADRION 2014-2020.

Vrednost projekta: 1.055.190,00 EUR

Sofinanciranje ESRR: 743.911,50 EUR

Sofinanciranje IPA: 150.000,00 EUR

 

InnoXenia dogodki

- Z namenom širjenja, promoviranja učinkov projekta smo se udeležili ERDF konference v Teramu (Italija),  dne 5.12.2018, kjer so bile predstavljene dobre prakse inovativnega in trajnostnega turizma na območju province Rimini.

- V Tirani  je dne 21.2.2019 potekala IPA transnacionalna konferenca, kjer smo InnoXenia projektni partnerji in drugi udeleženci bili deležni predstavitve inovativnih pristopov v turizmu v Albaniji.

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost