Zgodbe rok in krajev

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato je Slovenija  podpisnica Unesco konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, s katero se je država med drugim zavezala tudi za ohranitev rokodelstva in za prenos rokodelskih znanj.

Projekt sodelovanja «Zgodbe rok in krajev« omogoča rokodelcem pridobivanje potrebnih strokovnih znanj in izkušenj, sodelovanje z oblikovalci, kar jim bo omogočilo, da bodo njihovi izdelki še bolj kvalitetni in da bodo rokodelci s pridobljenimi osebnimi kompetencami in novimi znanji, uspešnejše stopili na trg in s tem izboljšali tudi svoj gospodarski položaj.

Velika vrednost tega projekta je tudi v aktivnem povezovanju in sodelovanju rokodelcev iz sodelujočih lokalnih akcijskih skupin in njihov skupen nastop na trgu.Pri projektu sodeluje 11 slovenskih LAS, med njimi tudi LAS Notranjska in LAS med Snežnikom in Nanosom.

Namen projekta je ustvariti spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji.

Trajanje projekta: julij 2017-december 2018

Operacija je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost