SOCIONET

Projekt se je začel februarja 2015, s podporo programa IPA Slovenija – Hrvaška 2013-2015. Splošni cilj je razvoj in spodbujanje socialnega podjetništva na slovensko-hrvaškem obmejnem območju z namenom izboljšanja gospodarske rasti posamezne regije. Ta cilj bomo  udejanjili s spodbujanjem razvoja ponudbe blaga in storitev, ki upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regije razpolagajo.

S projektom želimo vključiti v naše aktivnosti potencialne ustanovitelji socialnih podjetij: gospodarske družbe, nevladne organizacije, institucije podpornega okolja, lokalne skupnosti, socialne službe, zavode za zaposlovanje, razvojne institucije ter potencialne kandidate za zaposlitev v socialnih podjetjih. Aktivnosti, ki jih nameravamo izvesti so:

 • izvedba analize stanja socialnega podjetništva v Primorsko-notranjski regiji (PNR),
 • izvedba regijskega posveta v PNR,
 • sodelovanje pri izobraževanju  za promotorje socialnega podjetništva,
 • organizacija nacionalne konference,
 • izdelava metodologije poslovnega načrta ter različnih aktov za ustanovitev socialnega podjetja,
 • izvedba natečaja za najboljšo socialno-podjetniško idejo,
 • oblikovanje poslovnega načrta za socialno podjetje ter predstavitvenega filma v PNR,
 • sodelovanje pri oblikovanju stičišč za socialno podjetništvo v PNR,
 • koordinacija pri povezovanju stičišč s podpisom dogovora o sodelovanju v PNR in pomoč pri realizaciji vsaj enega socialnega podjetja.

Dodatne informacije:

 • Martina Erjavec, martina@rra-zk.si, 05 721 22 42
 • mag. Zdenka Žakelj, zdenka@rra-zk.si, 05 721 22 40 
 • www.slohra-socio.net
© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost