Podjetno v svet podjetništva 2014

O operaciji

Operacija Podjetno v svet podjetništva je namenjena spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnem  razpisu, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujoče podjetje.

Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Pod vodstvom vodilnega partnerja, Regionalnim centrom za razvoj iz Zagorja, se izvaja na območju vse Slovenije, financirata pa jo Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (15 %).

PVSP 2014 v Primorsko-notranjski regiji

V Primorsko-notranjski regiji je nosilec operacije RRA Zeleni kras, d.o.o. V okviru operacije je bilo v letu 2014 že izvedeno usposabljanje za prvo skupino udeležencev, ki so z aktivnostjo na RRA Zeleni kras, d.o.o. zaključili avgusta 2014 ter drugo skupino, ki je z aktivnostjo zaključila decembra 2014. Hkrati je bil v oktobru objavljen tretji javni poziv za vključitev udeležencev v operacijo, na katerega se je prijavilo 33 kandidatov, izbranih 10 udeležencev pa je z delom nastopilo 10. 12. 2014.

O udeležencih v Primorsko-notranjski regiji

Poslovne ideje udeležencev v Primorsko-notranjski regiji so zelo raznolike, pretežno storitvene in na različnih stopnjah razvoja. Nabor idej prvih dveh skupin udeležencev Primorsko-notranjske regije, ki so na RRA Zeleni kras, d.o.o. gostovali v letu 2013, je dostopen tukaj. Udeleženci skupin, ki so pri nas gostovali v letu 2014 pa so se ukvarjali z realizacijo sledečih poslovnih idej, nekateri med njimi pa so jih tudi uresničili:

Vse udeležencev najdete tudi na Facebook strani, ki je dostopna tukaj, vabijo pa vas tudi k ogledu skupne spletne strani programa.
 

Prihodnost operacije Podjetno v svet podjetništva v Primorsko-notranjski regiji

V okviru operacije Podjetno v svet podjetništva 2014 so bile na RRA Zeleni kras, d.o.o. zaposlene tri skupine po 10 udeležencev, ki svoje usposabljanje opravljajo štiri mesece. Nadaljnje izvajanja projekta je predvideno, vendar podrobnejše informacije o tem še niso na voljo.

Dodatne informacije

RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, 05/721-2240, info@rra-zk.si

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost