SLOHRA ZONET

Osnovni namen projekta SLOHRA ZONET je bilo izboljšati dostop in širitev informacij o čezmejnem podjetniškem okolju, povečanje sodelovanja podjetniških con in vzpostavitvi strukture za razvoj partnerske mreže, izboljšanje osveščenosti malih in srednje velikih podjetij glede čezmejnih poslovnih priložnosti ter promocija skupnega gospodarskega prostora.

Med rezultati projekta gre izpostaviti analizo poslovnih con na območju šestih sodelujočih regij, izdelava načrta mreženja con preko sodelovanja interesnih ciljnih skupin, izdelava pilotnega projekta možnosti vzpostavitve nove poslovne cone, interaktivna predstavitev poslovnih con ter promocija skupnega gospodarskega prostora z izdelavo tiskane promocijske publikacije, spletnega priročnika ter promocijskimi predstavitvami na sejmih, zbornicah in drugih dogodkih.

Obdobje izvajanja

marec 2007 – april 2008 (Slovenija), julij 2007 – avgust 2008 (Hrvaška)

Partnerji v projektu

  • RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. (nosilec projekta);
  • Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
  • RRC Koper,
  • RC Novo mesto,
  • RRA Porin,
  • IDA - Istarska razvojna agencija, d.o.o. Pula,
  • Centar za poduzetništvo Karlovačke županije, d.o.o. (sodelujoči partnerji).

Spletna stran

http://www.slohra.org/zonet/126

Publikacije

Rezultati aktivnosti

http://www.slohra.org/rezultatiaktivnosti/9
 

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost