SMART INNO – Pametne mreže in grozdi za spodbujanje trajnostne inovativnosti in raziskovalne konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v Sredozemlju

Projekt SMART INNO (Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic) je usmerjen v spodbujanje raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti malih in srednjih podjetij z namenom povečevanja njihove konkurenčnosti.

Projekt, katerega skupna vrednost znaša dobrih 5 mio Evrov, je sofinanciran v okviru Evropskega programa čezmejnega sodelovanja IPA ADRIATIC. V partnerstvu pod vodstvom Province Rimini sodeluje 18 partnerjev iz Italije, Grčije, Hrvaške, BIH, Srbije, Črne gore in Albanije. Med slovenskimi partnerji poleg RRA Zeleni kras, d.o.o. v projektu sodelujeta še RRC Koper in Primorski tehnološki park d.o.o.

Cilj tako oblikovanega partnerstva je na ravni t. i. makroregije vzpostaviti ustrezne povezave, finančne instrumente in svetovalne sheme, s pomočjo katerih bodo partnerji spodbujali raziskovalne in inovacijske sposobnosti podjetij tako na regionalnih kot tudi na nacionalnih nivojih. Predvsem pa je projekt usmerjen tudi v generiranje kvalitativnega preskoka v razvoju na tem področju preko poudarka na čezmejnem sodelovanju.

Projekt se je začel novembra 2011, zaključuje pa se 30. septembra 2016. Med glavnimi aktivnostmi projekta so:

V okviru projektnih aktivnosti je bilo izvedenih tudi več aktivnosti na ravni Primorsko-notranjske regije, med najbolj pomembnimi gre omeniti ustanovitev Centra za inovativnost in razvoj (CIR), ki je s svojim delovanjem pričel januarja 2015. V okviru CIR smo že pripravili vrsto aktivnosti in dogodkov, z delom pa nadaljujemo tudi po zaključku projekta. Več informacij o naših aktivnostih je dostopnih na spletnih straneh CIR.

Dodatne informacije:

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost