WASMAN

Evropski sistemi ravnanja z odpadki se pogosto tehnološko razlikujejo, nacionalna zakonodaja omejuje in prisiljuje države da sprejmejo zapletene odločitve in posledica tega je, da ima večina Mediteranskih držav probleme z ustrezno obravnavo problematike ravnanja z odpadki. Ravnanje z odpadki tako postaja prednostna tema za večino lokalnih oblasti in seveda tudi za nacionalno oblast.

Namen

Namen projekta je promocija sinergij in širjenje primerov dobre prakse na transnacionalnem nivoju med Mediteranskimi državami na področju upravljanja z odpadki upoštevajoč specifične probleme posameznih sodelujočih partnerjev. S projektom želimo pripomoči občinskim upravam, da razvijejo bolj stroškovno učinkovit sistem upravljanja z odpadki in h krepitvi lokalnega gospodarstva s spodbujanjem stroškovno učinkovitih produktov in iskanjem niš za lokalna podjetja.

Cilji

Med cilj projekta izpostavljamo naslednje cilje: vzpostavitev lokalnega modela ravnanja z odpadki za Mediteranske regije, izboljšanje sistema upravljanja z odpadki vključujoč javne in zasebne ustanove in prispevek k izvajanju lokalne politike in zakonodaje s področja odpadkov. Ena od ključnih nalog partnerjev projekta Wasman je tudi ozaveščanje o preprečevanju nastajanja komunalnih odpadkov in recikliranje, ki prispevajo k zmanjšanju posledic podnebnih sprememb.

Projekt WASMAN sofinancira Evropska unija v okviru programa MED. Ta spodbuja mednacionalna partnerstva v severnem območju Sredozemlja prek financiranja projektov, ki so prioritetni za območje.

Več o projektu na spletni strani projekta: www.wasman.eu.

Vodja projekta: Dunja Mahne.

Zeleni teden, 5.-11. junij 2011

 

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost