Ustanovitelji

Lastniki Lastniški delež
Javni sklad za razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 22,500
Občina Pivka 17,369
Občina Postojna 17,369
Občina Logatec 13,027
Občina Cerknica 8,865
Občina Loška dolina 6,513
Občina Bloke 4,343
LPC Pivka 8,685
Gospodarska zbornica Slovenije 0,780
Območna obrtna zbornica Cerknice 0,243
Območna obrtna zbornica Postojne 0,243
ZRC SAZU 0,243

Nadzorni svet