Zeleni kras

Regija v zadnjem desetletju izkazuje razvojno usmerjenost na osnovi načel trajnostnega razvoja, ki jih apliciramo na vsa interesna področja. Pri tem izpostavljamo sledeče smernice razvoja:

Razvojno usmerjenost regije izkazujemo tudi skozi znamko območja Zeleni kras. Znamka predstavlja vizijo in vrednote regije, ki temeljijo na ohranjanju okolja in tradicije ter modri odločitvi za prihodnost v smeri trajnostnega razvoja.