Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019

MIKROKREDITI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu št. 84/2018 ter na svoji spletni strani objavil Javni razpis P7 - Mikrokrediti 2019.

Sredstva v višini 12.000.000 EUR so financirana iz Evropskega sklada za razvoj in z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.

Kreditni pogoji:
-    najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000,00 EUR;
-    obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %;
-    minimalno zavarovanje je 5 menic podjetja;
-    črpanje je namensko;
-    kredit krije 100% vrednosti upravičenih stroškov kredita;
-    rok vračila kredita je 2, 3, 4 ali 5 let, odplačilo je v enakih mesečnih obrokih;
-    moratorij do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe kredita.

Prijavni roki so: 25.1. 2019, nato vsak četrtek v mesecu februarju, marcu, aprilu, maju, juniju, 4.7., 11.7., 22.8. in 29.8.2019, nato spet vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru, decembru z zadnjim rokom 19.12.2019.

Več o javnem razpisu najdete tukaj, za več informacij se lahko obrnete na Slovenski podjetniški sklad ali RRA Zeleni kras, Živa Ložar (mail: ziva@rra-zk.si, tel. št. 05 721 22 40).