Na Blokah na voljo sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Občina Bloke je objavila sveženj razpisov za spodbujanje humanitarnih dejavnosti, akterje na področju turizma, podeželja in kulture, pa tudi za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Razpis je objavljen za ukrep »spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja«. ki je namenjen sofinanciranju odpiranju novih delovnih mest: samozaposlitev in dodatnih zaposlitev.

Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja samozaposlitve: samozaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem v Občini Bloke ter neprekinjena zaposlitev 24 mesecev.

Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja dodatne zaposlitve:

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 10. 2019. Razpis in razpisne pogoje najdete tu: https://www.bloke.si/javni-razpisi-in-objave.html

Dodatne informacije: Jožica Anzeljc, 070 980 918 ali joza.anzeljc@bloke.si

Občanom Blok je na voljo tudi brezplačno svetovanje na RRA Zeleni kras ter priprava vlog po subvencionirani ceni. Za dodatne informacije smo dosegljivi na 05 721 22 48, jana@rra-zk.si (dr. Jana Nadoh Bergoč) in na 05 721 22 33, marinka@rra-zk.si (Marinka Petrc).