Štipendijska shema Primorsko-notranjske regije

Regijska štipendijska shema (RŠS) deluje od leta 2004. Do leta 2014 se je imenovala RŠS Notranjsko-kraške regije, z letom 2015 pa se je preimenovala v RŠS Primorsko-notranjske regije, kar je v skladu s spremembo imena statistične regije.  Vzpostavljena je bila z namenom oblikovanja nove finančne sheme v regiji ter z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in posledično zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji.

Delovanje RŠS ureja Zakon o štipendiranju (Zštip-1) in Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij. Delovanje sheme je skladno s  predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter cilji Regionalnih razvojnih programov za posamezno razvojno regijo.

 Cilji štipendijske sheme

Iz RŠS se prednostno sofinancirajo kadrovske štipendije za deficitarne poklice, upoštevajo pa se predvsem potrebe delodajalcev in stanje na trgu delovne sile. Zaradi visokega odliva kadrov iz regije je zaposlovanje visoko izobraženih kadrov v regiji v dejavnostih z visoko dodano vrednostjo eden od dolgoročnih ciljev pri razvoju gospodarstva, h čemer bo pripomogla tudi štipendijska shema, ki že generira kadre, ki se bodo zaposlovali v podjetjih v regiji (oziroma se že zaposlujejo) ter imeli podjetniške sposobnosti, predvsem pa sposobnost ustvarjanja novih delovnih mest.

Štipendijska shema je v Primorsko-notranjski regiji kot finančni mehanizem izredno dobro zaživela in predstavlja dobro prakso partnerskega sodelovanja institucij na nivoju regije in dobro prakso javno-zasebnega partnerstva. Število vključenih delodajalcev, kakor tudi štipendistov se iz leta v leto povečuje.

Dodatne informacije so dostopne na:
- elektronskem naslovu: tadeja@rra-zk.si
- telefonski številki: 05/721 22 32 (Tadeja Pecman Penko)