Regijska garancijska shema Primorsko-notranjske regije

Regijska garancijska shema predstavlja instrument finanče vzpodbude za malo gospodarstvo, ki so ga država in lokalne skupnosti prenesle na nivo regije. Deluje na osnovi zelo enostavnega mehanizma; s svojim premoženjem nudi posojila in garancijo za zaprošeno posojilo.

Prednosti tovrstnega spodbujanja podjetništva je veliko:

Z izdajanjem garancij za posojila, ki jih posojilojemalci najamejo pri izbrani banki, želimo z garancijsko shemo povečati dostopnost do posojil sektorju malega gospodarstva, saj je zavarovanje posojila še vedno eden izmed ključnih problemov za enote malega gospodarstva. Prednost take oblike financiranja pa predstavljajo tudi ugodne obrestne mere in manjši stroški najema posojila.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na naslednjih kontaktih: