NATURE&WILDLIFE Projektu se razpirajo krila

08.04.2019

NATURE&WILDLIFE Logo_skupni_(RRA,_SVRK,_INTERREG SI-HR)

NATURE&WILDLIFE ponuja razvoj človeških potencialov in krepitev kapacitet za bogatitev turistične ponudbe ter nadgradnjo klasičnih turističnih tur v edinstvene obiske s posebnimi doživetji narave in divjih živali. V aprilu smo začeli z usposabljanjem vodnikov intepretatorjev, katerega rezultat bo nadgradnja turistične ponudbe v čim bolj kakovostna doživetja trajnostne čezmejne turistične destinacije. Skupina 16 nadobudnih posameznikov se je 3 dni intenzivno usposabljala v namene bogatitve turistične ponudbe in večanja konkurenčnosti ter lastnih kapacitet za interpretacijo dragocene naravne in kulturne dediščine čezmejnega območja. Kmalu bomo novo nastalo ponudbo lahko testirali in ponudili obiskovalcem regij Primorsko-notranjska in Primorsko-goranska. 

 

V projektni skupini menimo, da se skozi turizem in rekreacijo ohranja delovna mesta na podeželju oz. razvija nova zelena delovna mesta ter dopolnilne turistične dejavnosti. V ta namen z aktivnostmi, ki jih izvajamo v sklopu NATURE&WILDLIFE projekta, povezujemo lokalne ponudnike turističnih storitev in obiskovalce, katerim želimo zagotovit celovito doživetje v naravi. Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Prijazno vabljeni k spremljanju projekta in ogledu spletnih strani in FB profila.