Sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na voljo tudi v občini Cerknica

17.04.2019

Občina Cerknica je objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica. Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter s tem zmanjševanje brezposelnosti.

Prijavijo se lahko podjetja, ki imajo sedež v občini Cerknica ali investirajo na območju občine Cerknica, fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti ter brezposelne fizične osebe, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje. 

Objavljena sta dva ukrepa: ukrep spodbujanja odpiranja novih delovnih mest in ukrep samozaposlovanja.

Rok prijave je 8.5.2019, dokumentacija je na voljo tu

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na tel. 01 709 06 34 (Jasna Zalar), po elektronski pošti: ali osebno na Občini Cerknica.

Pomoč pri pripravi vloge pa vam po subvencionirani ceni do 70 % nudimo tudi na RRA Zeleni kras, v sodelovanju z Občino Cerknica. Za dodatne informacije smo na voljo na 05 721 22 48, (Jana Nadoh Bergoč) in na 05 721 22 33, (Marinka Petrc).