Zbirnik informacij o COVID 19(STO)

01.04.2020

Izbruh virusa in pandemija COVID 19 sta izjemo prizadela vse vključene v turistično gospodarstvo. Ravno turizem bo ena izmed gospodarskih panog, ki bo občutil največ posledic izbruha bolezni. V prilogi Zbirnik informacij o COVID 19, ki so ga pripravili na STO si lahko preberete več o napovedih glede gibanja turizma v prihodnjih letih ter spremenjenih promocijskih in trženjskih strategijah. V dokumentu so zbrane tudi informacije o nekaterih aktualnih ukrepih, tako na nacionalnem kot tudi Evropskem nivoju. 

 

ZBIRNIK INFORMACIJ COVID 19