Seminar "Smart and Sustainable Mobility Measures in Tourist Destinations"

24.06.2020

Vabimo vas k udeležbi na seminarju z naslovom »Smart and Sustainable Mobility Measures in Tourist Destinations«, ki bo oraniziran v obliki spletnega seminarja.

Brez naslova

Ta spletni seminar združuje tri velike evropske projekte, ki se ukvarjajo z razvojem pametnih in trajnostnih ukrepov v turističnih destinacijah: dve skupnosti projektov programa Mediteran o trajnostnem turizmu in urbanih prevozih ter projekt CIVITAS DESTINATIONS, ki ga financira program Obzorje 2020. Cilj tega seminarja je: deliti dobre prakse o vključevanju trajnostne in pametne mobilnosti v turistične politike in produkte in pokazati nekaj konkretnih primerov in praktičnih smernic, ki so jih razvili ti projekti s posebnim poudarkom na sredozemskih destinacijah.

 

Program webinarja

Moderatorka: ga. Sandra de Puig, mreža evropskih regij za trajnostni in konkurenčni turizem (NECSTouR)

 • 12:00-12:10 Uvod in kratek pregled projekta MED Sustainable tourism / Mestni prevozi Skupnosti in CIVITAS DESTINACIJE
 • 12:10-12:30 10 praktičnih smernic na temo turizma in mobilnosti
 • 12:30-13:00 Predstavitev pametnih in trajnostnih ukrepov mobilnosti v turizmu
 • 13:00-13:30 Prenos rezultatov projektov o turizmu in mobilnosti v programu MED
  • Orodja za razvoj kolesarskega turizma v Sredozemlju: Eurovelo 8
  • Trajnostni akcijski načrti za križarjenje. Gospod Marjan Dumanić. Javni zavod RERA SD za koordinacijo in razvoj Splitsko dalmatinske županije, projekt SIROCCO
  • Skupna raba koles za potnike na križarjenju
  • Priročnik o trajnostni mobilnosti na območju MED

 
ORGANIZATORJI

Skupnost za trajnostni turizem (Sustainable tourism comunity) - pobuda Interreg MED, ki jo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - se naslanja na 24 projektov teritorialnega sodelovanja in skoraj 400 organizacij (predvsem javnih organov, zasebnih podjetij, univerz, nevladnih organizacij in mednarodnih organizacij), ki delujejo v  trinajstih Evropskih državah za spodbujanje trajnostnega turizma z izkoriščanjem orodij in dobrih praks, ki jih razvijajo njegovi projekti.

 

Prijavite se lahko tukaj:

PRIJAVA NA WEBINAR