Objavljen javni poziv za projekte LAS Notranjska

01.10.2021

S 1.10.2021 je bil na spletni strani LAS Notranjska objavljen nov javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Notranjska, ki se bodo sofinancirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (JAVNI POZIV 2021-ESRR).

Predmet sofinanciranja so projekti, ki zasledujejo cilje SLR na naslednjih tematskih področjih:

  • ustvarjanje novih delovnih mest
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Višina razpisanih sredstev znaša 162.997,06 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%. Gre za zadnji javni poziv v tej finančni perspektivi.

Rok za oddajo vlog je 8.11.2021.