Javna razpisa za sodelovanje - vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacija dejavnosti na kmetijah

22.11.2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 19. novembra, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa za podporo projektov, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom.

 

Predmet prvega javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Podpora je namenjena izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih proizvajalcev, predelovalcev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo kmetijskih ali nekmetijskih proizvodov na lokalnem trgu končnim potrošnikom preko kratkih dobavnih verigah.

 

Predmet drugega javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.

 

Vložitev vloge na javna razpisa poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14:00. Višina razpisanih sredstev znaša 750.000 evrov po posameznem razpisu.