Zaključek projekta DIVA

14.07.2022

V Benetkah se je z zaključnim dogodkom končal triletni čezmejni projekt Interreg Italija-Slovenija DIVA, katerega namen je podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij. Dan pred zaključnim dogodkom je Regija Veneto organizirala čezmejno delavnico, na kateri so bile predstavljene pobude in predlogi za spodbujanje tega področja v prihodnjem programskem obdobju. Obeh dogodkov se je udeležila tudi RRA Zeleni kras, ki je bila partnerica v projektu.

Evropski izzivi in priložnosti za kulturna in ustvarjalna podjetja je bila osrednja tema zaključnega dogodka DIVA v Benetkah. Gostujoči predavatelji so govorili o evropskih omrežjih, ki promovirajo kulturni in ustvarjalni sektor, o aktualnih evropskih izkušnjah in novih razvojnih priložnostih. Projektni partnerji pa smo predstavili rezultate triletnega dela, ki se kažejo predvsem v 21-ih pilotnih projektih, financiranih na čezmejnem območju.

V okviru projekta DIVA so se preizkušale različne oblike vključevanja kreativnega sektorja v procese inoviranja v malih in srednjih podjetjih, da bi tako spodbudili sodelovanje med kreativci in podjetniki pri naslavljanju izzivov sodobne družbe v čezmejnem okolju. Posebna pozornost je bila namenjena priložnostim, ki jih k razvoju inovacij prinašajo nepričakovani in nekonvencionalni pristopi, značilni za umetniško ustvarjanje ("Art Thinking" in "Design Thinking").

Uspešno povezovanje kulturnega in gospodarskega sektorja je prineslo številna plodna partnerstva na področju inoviranja. Med njimi tudi sodelovanje med podjetjem Manibris inženiring d.o.o in oblikovalcem Janom Petričem, ki prihajata iz Primorsko-notranjske regije. Kot rezultat sodelovanja v njunem pilotnem projektu Superior Wood so nastali visokokakovostni leseni izdelki za dom .