Razpisi

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019

Datum objave
24.8.2018
Razpisni rok
4.3.2019
Naročnik
Kontaktna oseba
05/721 22 32, tadeja@rra-zk.si

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Primorsko-notranjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo spodaj navedeni obrazci:
1.    Obrazec št. 1 - Prijavni obrazec
2.    Obrazec št. 2 - Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov
3.    Obrazec št. 3 - Poročilo o opravljeni delovni praksi
4.    Obrazec št. 4 - Zahtevek delodajalca za sofinanciranje kadrovskih štipendij
5.    Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2018/2019
6.    Priloga št. 2 - Poimenski seznam štipendistov z višino kadrovske štipendije in sofinanciranja za posameznega štipendista za šolsko/študijsko leto 2018/2019
7.    Priloga št. 3 - Vzorec pogodbe o kadrovskem štipendiranju
8.    Priloga št. 4 - Označba vloge (prijavitelj izpolni obrazec in ga prilepi na ovojnico)
9.    Priloga št. 5 – Kontrolna lista (pomoč prijavitelju pri pripravi prijave na javni razpis)

Politika štipendiranja 2015-2019
Javni razpis za delodajalce 2018_2019

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost