Kulturna dediščina v regiji

Za regijo so značilna gručasta naselja, cerkvice, gradovi, mlini, žage ter kamniti križi. Na tem območju se nahajajo zgledno ohranjeni gradovi, med njimi so najbolj razkošni, ohranjeni ter turistično obiskani grad Snežnikgrad Prem  ter Predjamski grad.  V njej se prepletajo kraške, istrske, brkinske ter osrednjeslovenske kamnite hiše.

Stavbna dediščina

Stavbna dediščina v Primorsko-notranjski regiji je načeloma nekakovostno obnovljena, estetski vidik je nekoliko zanemarjen, uporabljeni so neprimerni sodobni materiali. A obstajajo tudi izjeme, ko lastniki hiše obnovijo v skladu s spomeniško-varstvenimi predpisi in obenem upoštevajo potrebe sodobnega človeka.

Etnografske zbirke

Posamezni zbiratelji etnografskega blaga v regiji so v zadnjih dveh desetletjih  pripravili na ogled etnografske zbirke. Zbirke prikazujejo predvsem kmečki način življenja, ki je v preteklosti zaznamovalo bivanje v Primorsko-notranjski regiji. Na ogled so tako Muzej na temo hiše na Planinskem polju v vasi Laze. V Hotedršici pri Logatcu je v sklopu turistične krožne poti pod kozolcem Kovačeve domačije na ogled obsežna zbirka starih predmetov, ki zajemajo različna področja človekovega življenja. Svojo krožno učno pot, in sicer kamnoseško,  je pred štirimi leti ustanovilo kulturno društvo Štirna s Kala pri Pivki. Pot je vzoren primer, kako domačini in drugimi obiskovalcem predstaviti tradicionalne obrti. V vasici Studeno imajo na Pelanovi domačiji urejen muzej, ki hrani čez sto razstavnih predmetov iz življenja prednikov. Razstavljeni so v približno 150 let stari kašči, razvrščeni pa so glede na moška in ženska dela. V Dolenjem jezeru se nahaja Muzej Cerkniškega jezera - Jezerski hram. Posebnost muzeja je maketa Cerkniškega jezera, na ogled so tu še: zbirka geografskih kart jezera, ki datirajo v 16. stoletje ter multimedijski prikaz spreminjajočega se jezera in domačih obrti, ki so se na tem območju še ohranile. Ob gradu Snežnik sta v grajski pristavi strokovno urejena polharski muzej in lovska zbirka. Turistično društvo Loška dolina skrbi, da sta muzej in zbirka na ogled obiskovalcem. V septembru pa lahko v Starem trgu pri Ložu turisti obiščejo polharsko noč. Na Blokah, kjer tradicija smučanja sega v 6. stoletje, si želijo v prihodnosti postaviti Muzej bloške smučarske kulture smučanja. Bločani so že pripravili študijo o možnostih ureditve muzeja, za sredstva namenjena vzpostavitvi muzeja se bodo potegovali na evropskih razpisih.

Muzeji

Osrednji prostor hranjenja in prezentacije dediščine v Primorsko-notranjski regiji pa je Notranjski muzej v Postojni. Dejavnost muzeja danes obsega splošno zgodovino in našo bližnjo preteklost, kulturno in umetnostno zgodovino, arheologijo, etnologijo, tehniko, biologijo, geologijo ter krasoslovje. Muzej ima še speleološko, kulturnozgodovinsko, numizmatično zbirko ter fond Muzeja ljudske revolucije Lož. Med drugim vrši strokovni nadzor nad Predjamskim gradom in speleološko postajo pri Postojnski jami, poleg tega ima še več dislociranih enot - Kravanjavo hišo v Cerknici, Fužino v Grahovem  in Delovno sobo Lojza Kraigherja v postojnskem kulturnem domu. Muzealci vidijo prihodnost muzeja v poudarjanju krasoslovja, saj je Postojna z okoliškim krasom središče speleologije in jamskega ter kraškega turizma, zato si prizadevajo in želijo, da bi muzej dobil status nacionalno pomembnega muzeja. V muzeju je od februarja 2015 na ogled stalna, interaktivna razstava Muzej krasa.