Področja delovanja

Regionalna razvojna agencija Zeleni kras opravlja svoje naloge na naslednjih  širših področjih delovanja: