Projekti v izvajanju

Regionalni razvoj | Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

Festival domačih okusov in tradicije

Sodelovanje LAS

Regionalni razvoj | Gospodarstvo | Človeški viri

GO SUMP – Spodbujanje načrtov in ukrepov za urbano trajnostno mobilnost na področju MED

Interreg Mediteran

Regionalni razvoj | Gospodarstvo | Človeški viri

Štipendijska shema Primorsko-notranjske regije

Regionalni razvoj | Gospodarstvo

Nano-Region prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij

Interreg V-A Italija-Slovenija