Regionalni razvojni program

Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni programski dokument na ravni regije. Predstavlja dogovor med regijskimi razvojnimi partnerji in državo o razvoju regije v programskem obdobju.

Namen priprave RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027 je uskladiti razvojne cilje na identificiranih razvojnih področjih v regiji ter določiti instrumente in vire za njihovo uresničevanje.

Kako poteka priprava RRP?

Skladno z določili Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12) postopek priprave RRP poteka na naslednji način:

1. Potrditev Programa priprave RRP: dne 18. 9. 2018 je Razvojni svet Primorsko-notranjske regije potrdil Program priprave RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027 (sklepi št. 5/20-2018, 6/20-2018 in 7/20/2018).

Dokumenti