Festival domačih okusov in tradicije

Program

Sodelovanje LAS

Trajanje

od 29.11.2017 do 31.01.2019

Področje

Kulturna dediščina | Turizem

Opis

Namen operacije je vzpostavitev ˝Festivala domačih okusov in tradicije˝, ki bi povezal vse prireditve v en festival, torej prireditve, ki se dogajajo ob tradicionalnih, prazničnih priložnostih v krajih partnerjev operacije ter se vsebinsko nanašajo na tradicionalno kulinariko kraja ter tradicionalne obrti območja.

Že obstoječe prireditve bodo oplemenitene z delavnicami, predstavitvami in degustacijami tradicionalnih domačih kulinaričnih dobrot in tradicionalnih obrti. Poleg tega se bodo na prireditvah v okviru festivala predstavljali turistični ponudniki, lokalni pridelovalci in predelovalci hrane, gostinski ponudniki, lokalni podjetniki, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi obrtmi za to območje, muzeji iz tega območja. Obenem bo možnost predstavitve omogočena tudi partnerskemu LAS-u.

Festival bo imel s svojo tematiko izrazito medgeneracijsko noto, saj bo povezoval mlade in starostnike, ki bodo prenašali svoje znanje in tradicijo na mlade. Nekatere aktivnosti, kot so razne delavnice, bodo izvedene že pred samim festivalom oziroma pred dogodki posameznih LAS, rezultati le teh pa bodo prikazani na posameznih dogodkih. Obenem pa bo nekaj aktivnosti izvedenih v okviru posameznih dogodkov.

Pomemben del operacije so tudi promocijske aktivnosti in izmenjava izkušenj med LAS-i. Partnerja operacije sta LAS-a, ruralni območji z bogato kulturno dediščino in tradicijo, ter razmeroma velikim številom tradicionalnih prireditev. S tem namenom bo tekom izvajanja operacije pripravljena brošura oziroma slikanica, v kateri bo predstavljeno posamezno območje LAS, kulturna dediščina, predvsem pa tradicionalna kulinarika območja. Del operacije bo tudi vzpostavitev mreže prireditev, vključenih v festival oziroma oblikovanje festivala, ter obenem vzpostavitev mreže ponudnikov tradicionalnih jedi in obrti, ki se bodo lahko predstavili na posameznih dogodkih.

Skupna vrednost operacije: 77.684,58 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 56.207,10 EUR