CCi4 TOURISM

Program

Interreg Adrion

Področje

Kulturna dediščina | Turizem

Opis

Krepitev podjetniških sposobnosti kulturnih in ustvarjalnih industrij za valorizacijo kulturne dediščine in razvoj trajnostnih turističnih modelov v jadransko-jonski regiji.

Projekt CCI4TOURISM podpira kulturno in ustvarjalno industrijo (CCI) kot ključne akterje pri izvajanju politik, povezanih s kulturnim turizmom in za izboljšanje turistične ponudbe.

CCI4TOURIZM bo spodbudil podjetništvo v CCI s povečanjem znanj in kompetenc operaterjev, vzpostavil bo mrežo kreativnih središč s ciljem izboljšanja valorizacije dediščine in digitalnih tehnologij.

PARTNERSTVO:

  • Znanstveno-tehnološki park Tecnopolis (IT)
  • Agencija za razvoj podeželja v Zadrski županiji
  • Furlanski center za inovacije, raziskave in prenos tehnologije (IT)
  • Center za poslovni in kulturni razvoj (EL)
  • RRA Zeleni kras (SI)
  • Razvojna agencija Sora (AL)
  • Sklad za evropske zadeve AP Vojvodine (RS)
  • Mestna razvojna agencija Banja Luka (BH) IRI CENTAR d.o.o. (HR)