MUSEUMCULTOUR (2012-2015), Muzeji bogatijo kulturni turizem

Program

Jadranski čezmejni program IPA

Trajanje

od 01.09.2012 do 30.09.2015

Področje

Kulturna dediščina | Turizem

Opis

Projekt MUSEUMCULTOUR je bil namenjen vzpostavitvi novih in obogatitvi obstoječih muzejskih razstav in zbirk ter promociji muzejske kulturne dediščine širši javnosti. Vključeni muzeji so zasledovali sodobne in inovativne muzejske pristope, ki slonijo na interaktivnih predstavitvah in interpretaciji muzejske dediščine. Projekt je bil celovito zastavljen, saj precej pozornosti namenja tudi krepitvi znanj in izkušenj muzejskih delavcev pri predstavljanju muzejskih vsebin ter promociji in trženju. Z izobraževanjem o interpretaciji kulturne in naravne dediščine pod vodstvom priznanega angleškega podjetja Imagemakers so izboljšali svoje kompetence pri predstavljanju kulturne dediščine in muzejskem vodenju. Nastal je priročnik o interpretaciji, partnerji pa so oblikovali tudi skupno strategijo trženja novih muzejskih produktov, na osnovi katere izvajajo lastne načrte trženja in promocije novih sodobnih razstav. V Postojni sta skozi ta mednarodni projekt nastali dve povsem novi sodobni razstavi. To sta Muzej krasa, ki pomeni referenčno točko za predstavitev klasičnega krasa v Sloveniji in širše, ter razstavno zbirko EXPO Postojnska jama kras, ki prikazuje kras in Postojnsko jamo kot njegov najbolj edinstveni pojav.

 

Partnerji:  

Provinca  Ascoli  Piceno  (Italija), 
Delta  2000  (Italija),  
Zavod Znanje Postojna, OE Notranjski Muzej (Slovenija),
Postojnska jama d.d. (Slovenija),
Prirodoslovni muzej Rijeka (Hrvaška),
Prirodoslovni muzej Črne gore (Črna gora),
acionalni center muzejev Berat (Albanija).

Pridružena  partnerja  sta  Ministrstvo  za  kulturo  Republike  Slovenija  in  Turistična skupnost Občine Kostrena iz Hrvaške.

Skupna vrednost projekta MUSEUMCULTOUR je znašala 2,2 milijona evrov. 

Zasnova in priprava projekta je bila zaupana Regionalni razvojni agenciji Zeleni kras, ki je projekt za oba slovenska partnerja tudi vodila.

Brošura Obišči muzeje Jadrana:

od Italije do Balkana

 

Sporočilo ob zaključni konferenci

projekta

 

Kontaktna oseba:

Mateja Simčič, Project manager

mateja@rra-zk.si