P.E.S.C.A. (2011-2014)

Opis

Namen projekta P.E.S.C.A.-Projekt o vzgoji za zdravo prehrano je bil uvesti več lokalne hrane v slovenske in italijanske šolske ustanove ter s kognitivno senzoričnim pristopom približati lokalne sestavine, proizvode  in izbrane tipične jedi (tri slovenske in tri italijanske) učencem, da jih ne bi vnaprej zavračali.

RRA je sodelovala pri izvajanju projekta kot zunanji izvajalec partnerja LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Na območju Ilirske Bistrice smo v dveh izbranih pilotnih osnovnih šolah celo šolsko leto izvajali delavnice in druge izobraževalne aktivnosti. Z različnimi aktivnostmi smo pri učencih spodbujali njihove zaznavne sposobnosti in urili njihovih vseh pet čutov pri spoznavanju in uživanju posameznih živil in obrokov. Tako smo poskušali zmanjšati predsodke o manj poznanih živil in jedeh, ki jih otroci navadno zavračajo.

Med temi aktivnostmi je bilo tudi delovanje kmetijskih krožkov, ki je vključevalo delo na šolskem vrtu. Rezultati so pokazali, da so učenci, ki so bili sami aktivni pri pridelovanju zelenjave, poskušanju in pripravi obrokov, imeli manj težav oz. je bilo zaznati manj zavračanja izbranih tipičnih jedi.

Naše aktivnosti smo usmerili tudi k povezovanju lokalnih ponudnikov in osnovnih šol na našem območju. Pri tem smo bili delno uspešno, saj je v praksi še vedno precej ovir (predvsem zagotavljanje zadostnih količin za večje šole  ter problem logistike) za uspešno uveljavljanje načela kratkih verig.

Aktivnosti projekta ocenjujemo kot zelo pozitivne, saj smo na ta način zagotovili tudi trajnost projekta, ki se kaže predvsem:
-  v uporabnosti kognitivno-senzorične metode tudi po koncu projekta (preveden učbenik);
- z usposabljanjem didaktičnih poučevalcev in informatorjev promotorjev se delavnice in druge izobraževalne aktivnosti za učence nadaljujejo tudi po koncu projekta;
- vzpostavljeno je aktivnejše sodelovanje z lokalnimi ponudniki za dobavo živil in produktov (v času izvajanja projekta se je spremenila tudi zakonodaja na tem področju).
V projektu je sodelovalo 11 partnerjev iz Slovenije in Italije, vodilni partner projekta je bila Občina Fiumincello.

Več informacij:
-    LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
-    Spletna stran projekta

Dodatne informacije: