Kulturni turizem Predjamskega gradu (01.06.2011 - 31.12.2011)

Trajanje

od 01.06.2011 do 31.12.2011

Področje

Turizem | Podeželje

Opis

Splošni cilji projekta so povečanje obsega mobilnosti, podpora posameznikom pri pridobivanju novih znanj in spretnosti na področjih, kjer delujejo, povečanje privlačnosti vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja na področju turizma, kulturne dediščine ter razvoja podeželja. S strokovno ekskurzijo bodo udeleženci pridobili znanja, ki bodo prispevala k dvigu turistične ponudbe Predjamskega gradu, k izboljšanju promocije kulturne dediščine gradu kar bo pripomoglo k cilju povečanju obsega turističnega prometa, povečanju turistične potrošnje in k izboljšanju prepoznavnosti Notranjsko-kraške regije. Cilj je tudi prepoznati priložnost za razvoj dopolnilnih dejavnosti v lokalnem okolju, s tem pa izboljšati kvaliteto bivanja na podeželju.

Udeleženci bodo osvojili znanja s področja trženja in interpretacije, prezentacije ter promocije kulturne dediščine gradov, s področja celostnega ohranjanja in razvoja kulturne dediščine ter njenega povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem, spoznali bodo organiziranost in delovanje sorodnih inštitucij v tujini, ki se ukvarjajo z grajskim turizmom in promocijo kulturne dediščine gradov, seznanili z načini vključevanja lokalnega prebivalstva in lokalne ponudbe v integralne turistične produkte, katerih osnova je kulturna dediščina srednjega veka in renesanse, z možnostmi pridobivanja finančnih sredstev na različnih evropski programih za področje turizma in kulturne dediščine, pridobili bodo informacije za oblikovanje programov in projektov za ohranjanje kulturne dediščine, ki poleg kakovostne predstavitve dediščine vključujejo tudi primerno predpripravo in refleksijo.

Partner v projektu je Umetniška agencija Rekruti iz Češke republike, ki od leta 1985 uprizarjajo različne zgodovinske prizore iz življenja v času od 13. do 17. stoletja. Zaradi vsebine svoje dejavnosti so jim srednjeveška središča, gradovi in historični centri na Češkem zelo znani, poznajo njihovo ponudb in imajo odlične stike z upravljavci. Skupaj z njimi smo pripravili kakovosten program, ki je prilagojen našim potrebam. Mobilnost bo torej izvedena na Češkem med 8.9. in 13.9.2011, kjer bomo obiskali kraje, ki se ponašajo z bogato kulturno dediščino iz obdobja srednjega veka in renesanse ter imajo vzpostavljeno dolgoletno turistično tradicijo. Srečali se bomo z najrazličnejšimi predstavniki Praškega gradu, Historičnega centra Botanicus, gradu Karlštejn, srednjeveškega mesta Tabor ter Českeg Krumlova. Strokovnjaki nam bodo posredovali svoja bogata znanja in izkušnje s področja turizma in dejavnosti, ki so nanj posredno ali neposredno vezane.

Partnerji v projektu:

  • Športno, kulturno in turistično društvo Erazem Predjamski
  • Postojnska jama, d.d.
  • Umetniška agencija Rekruti 

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.

Viri financiranja: Leonardo da Vinci

Program: Vseživljenjsko učenje

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

http://www.cmepius.si/razpis2011.aspx

 

  Sodelujoči pri izvedbi projekta:

  • Športno, kulturno in turistično društvo Erazem Predjamski
  • Postojnska jama, d.d.
  • Umetniška agencija Rekruti (Češka)