9. maj 2017

Odprt razpis LIFE 2017

Evropska komisija je 28. aprila 2017 objavila LIFE razpis 2017 za tradicionalne, pripravljalne, integrirane ter projekte tehnične pomoči za podprograma za Okolje in za Podnebne ukrepe.
 Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani programa LIFE, v prihodnjih tednih pa bo na spletni strani Ministrstva lifeslovenija.si na voljo tudi posodobljeni slovenski prevod dokumentacije. Komisija sporoča, da bo Vzorčni sporazum o nepovratnih sredstvih LIFE s splošnimi pogoji objavila v prihodnjih tednih.
 
Roki za prijavo tradicionalnih LIFE projektov so:
 7. 9. 2017 za prednostna področja podprograma za Podnebne ukrepe (Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA), Blaženje podnebnih sprememb (CCM) in Podnebno upravljanje in informacije (GIC)
12. 9. 2017 za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov (ENV)
14. 9. 2017 za prednostni področji Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)

Dodatne informacije

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost